Din vekt uten utstyr:
  kg
Vekt utstyr og klær:
  kg
Erfaring Ant.Hopp:
  hopp
Jeg er elev

Min.Erfaringskrav:

Skjermstørrelse:
Anbefalt Minste:
 sqft.
Wingload:


*Minste Tillatte:
 sqft.
Wingload:

(*OBS! skjermstørrelser mindre enn
"Anbefalt Minste" ned til "Minste Tillatte" skal vurderes og godkjennes av HI
Godkjenning skal signeres i loggbok)